De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Ook al is de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, het is mogelijk dat de aangeboden informatie op enig moment verouderd, onvolledig of onjuist is. MIRVI is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Informatie verzonden aan MIRVI via de e-mail of de website van MIRVI is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij MIRVI. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MIRVI.

© 2014